بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال 10000 تومان

بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی  در بین دختران ۱۸ تا ۲۶ سال می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی [...]

مشاهده و خرید
بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن 8000 تومان

بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های تعاملی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از  نوع پس رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵بود.حجم نمونه برابر با ۸۰ نفر زن بود. که با استفاده از [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان 10000 تومان

بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان

چکیده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی 15000 تومان

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دوره ی متوسطه  شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. جامعه [...]

مشاهده و خرید
اجرام اسمانی 10000 تومان

اجرام اسمانی

فضا از کهکشانها ، منظومه‌ها ، ستارگان ، سیارات و بسیاری اجرام آسمانی دیگر انباشته شده است. عجایب و عظمت آنها به مراتب از تمامی دیگر پدیده‌های آفرینش بیشتر است. کهکشانها و ستارگان و بطور کلی [...]

مشاهده و خرید