رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت 15000 تومان

رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت

رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت چکیده در چند سال گذشته و در پی گذراندن دروس دانشگاهی و آشنایی با مقوله طراحی مراکز درمانی این موضوع که پزشکی نیز گام به گام همراه با معماری تخصصی تر شده ولی در این [...]

مشاهده و خرید
بررسی میزان نشاط و شادابی و عوامل مرتبط با آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 10000 تومان

بررسی میزان نشاط و شادابی و عوامل مرتبط با آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

اسلام دین شادی ، نشاط و تحرک است و در آن دستوراتی است که از آنها بوی شادمانگی  استشمام می شود و عمل کردن به این دستورات باعث تحرک  ، و نشاط آور است. سرور و شادی باعث می شود انسان تحرک بیشتری از [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور 10000 تومان

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. بدین منظور، به طور تصادفی ساده ۸۰ نفر از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر ارومیه در [...]

مشاهده و خرید
بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی 10000 تومان

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی

چکیده هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی [...]

مشاهده و خرید
بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال 10000 تومان

بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی  در بین دختران ۱۸ تا ۲۶ سال می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی [...]

مشاهده و خرید
بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن 8000 تومان

بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های تعاملی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از  نوع پس رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵بود.حجم نمونه برابر با ۸۰ نفر زن بود. که با استفاده از [...]

مشاهده و خرید