گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی 20000 تومان

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی گزارش کار درس آزمایشگاه سیستم کنترل خطی تمامی جلسات به همراه کد نویسی متلب و نمودار ها و سیمولینک کی از آزمایشگاه های جالب در مقطع لیسانس آزمایشگاه کنترل خطی می باشد [...]

مشاهده و خرید
سیم کشی ساختمان 12000 تومان

سیم کشی ساختمان

میزان رضایت دانشجو از این دوره این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحائز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای [...]

مشاهده و خرید