گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش 5000 تومان

گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش

معرفی محل کارورزی آدرس : اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ۱- واقع در خیابان شهید بهشتی معرفی اداره محل کارورزی تعداد کارکنان وپرسنل که در ناحیه ۱ کار می کنند به تفکیک : مدیر یک نفر ، مشاور دو نفر ، [...]

مشاهده و خرید
گزارش امور مالی و حسابداری 7000 تومان

گزارش امور مالی و حسابداری

گزارش امور مالی و حسابداری چکیده گزارش حاضر آشنایی اجمالی با شرکت خدماتی اروم جوان پویای ایرانیان و تشریح نرم‌افزار جامع مالی و حسابداری آن است که شامل بخش‌های حسابداری، اموال، حقوق و دستمزد، چک [...]

مشاهده و خرید