گزارش امور مالی و حسابداری 7000 تومان

گزارش امور مالی و حسابداری

گزارش امور مالی و حسابداری چکیده گزارش حاضر آشنایی اجمالی با شرکت خدماتی اروم جوان پویای ایرانیان و تشریح نرم‌افزار جامع مالی و حسابداری آن است که شامل بخش‌های حسابداری، اموال، حقوق و دستمزد، چک [...]

مشاهده و خرید