شرکت پیمانکاری معماری 3000 تومان

شرکت پیمانکاری معماری

چکیده : اینجانب که در شرکت پیمانکاری فضا گستران پایدار مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و ساختمانی را انجام میدهد یک [...]

مشاهده و خرید