کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی رایگان

کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان [...]

مشاهده و خرید
کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی 4000 تومان

کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی

مقدمه نظام انتخاباتي، نظامي است كه آراء رابه مناصب و پست هاي سياسي تبديل مي كند.مهمترين ابعاد مبحث نظامهاي انتخاباتي عبارتند ازفرمول انتخابي(نظام اكثريت ساده،اكثريت مطلق،نمايندگي تناسبي)،وزن عددي [...]

مشاهده و خرید
کاربینی منابع  حقوق اساسی 3500 تومان

کاربینی منابع حقوق اساسی

مقدمه حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد را مشخص می [...]

مشاهده و خرید
کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر) 4000 تومان

کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر)

مقدمه مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا [...]

مشاهده و خرید
کاربینی غبن حادث 3500 تومان

کاربینی غبن حادث

مقدمه غبن “زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد”. در تحقیق غبن، خدعه [...]

مشاهده و خرید
کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است 3500 تومان

کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است

مقدمه یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که [...]

مشاهده و خرید
کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی 3500 تومان

کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی

مقدمه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم [...]

مشاهده و خرید