طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی 15000 تومان

طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی

چکیده انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است . در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهای فسیلی [...]

مشاهده و خرید