مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود 5000 تومان

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود چکیده امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می [...]

مشاهده و خرید
ساختار شبکه GPRS و پروتکل های آن 10000 تومان

ساختار شبکه GPRS و پروتکل های آن

چکیده امروزه ارتباطات سیار با استفاده از شبکه مخابرات سیار در هر شهر،کشور و حتی قاره ای امکان پذیر شده است.شبکه مخابرات سیار در برگیرنده یک سری از دستورالعمل های هوشمند است که از تحریک پذیری شخصی [...]

مشاهده و خرید