بررسی دیگ های بخار 10000 تومان

بررسی دیگ های بخار

چکیده: دیگ آب گرم (Hot Water Boiler ) ، یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل تحت فشار ، گرم شده و مورد استفاده قرار می گیرد. آب به عنوان سیال عامل بیش تردیگها با ظرفیت حرارتی بالا توان [...]

مشاهده و خرید