جمعیت هلال احمر رایگان

جمعیت هلال احمر

فصل اول-آشنایی کلی بامکان کارآموزی تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر : نظام های بشری و بطور اخص جمهوری اسلامی ایران ، که قوانین الهی سر لوحه آرمان و هدف آن که همیشه شناخت مقدم بر هر گونه تجزیه و تجلیل [...]

مشاهده و خرید