کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه 8000 تومان

کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه

چكيده با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات [...]

مشاهده و خرید