طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه خیاطی 3000 تومان

طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه خیاطی

مقدمه امروزه هنر خياطي و شاخه هاي آن يكي از هنرهاي بسيار گسترده و فراگير است كه كمتر بانوي ايراني وجود دارد كه از اين هنر بي بهره باشد با عنايت به اين مطلب در اين مجموعه سعي شده است تا به صورت [...]

مشاهده و خرید