جمعیت هلال احمر رایگان

جمعیت هلال احمر

فصل اول-آشنایی کلی بامکان کارآموزی تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر : نظام های بشری و بطور اخص جمهوری اسلامی ایران ، که قوانین الهی سر لوحه آرمان و هدف آن که همیشه شناخت مقدم بر هر گونه تجزیه و تجلیل [...]

مشاهده و خرید
اداره آموزش و پرورش 4000 تومان

اداره آموزش و پرورش

چکیده امروز آموزش و پرورش در تمام کشورها اهمیت و ارزش زیادی دارد و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی غیر قابل انکار است . این دلیل صاحب نظران تعلیم و تربیت معتقداند که [...]

مشاهده و خرید
حسابداری شرکت میهن 10000 تومان

حسابداری شرکت میهن

مقدمه تاریخچه کارخانه لبنی میهن مجتمع فرآورده های لبنی میهن درسال ۱۳۵۴ فعالیت خود را در منطقه اسلامشهر واقع در ۲۰ کیلومتری تهران با تولید انواع بستنی پاستوریزه شیری و میوه ای آغاز کرد و از همان [...]

مشاهده و خرید
واحد کارگزینی سازمان مالیاتی 12000 تومان

واحد کارگزینی سازمان مالیاتی

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت [...]

مشاهده و خرید