پاورپوینت ورزش معلولین 4000 تومان

پاورپوینت ورزش معلولین

پاورپوینت ورزش معلولین مقدمه ورزش نقش کلیدی را در زندگی و ارتباطات  اجتماعی افراد معلول ، همانند افراد غیر معلول ایفا مینماید . ورزش تمام شکلهای فعالیت فیزیکی را در بر می گیرد و شامل بازی ، تفریح [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل شش علوم پنجم 3500 تومان

پاورپوینت فصل شش علوم پنجم

پاورپوینت فصل شش علوم پنجم گوش بخش های مختلف گوش لاله گوش : لاله گوش ، قسمت بیرونی گوش است که صداها را از محیط می گیرد و به سمت گوش هدایت می کند. مجرای شنوایی گوش : صداها را به سمت قسمت های درونی [...]

مشاهده و خرید