تحقیق انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای  بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی 8000 تومان

تحقیق انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی

مقاله انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی Quantifying the dynamics of emotional expressions in family therapy of patients with [...]

مشاهده و خرید
تحقیق انگلیسی با ترجمه تک لایه یونی خود مونتاژ برای مقاومت کم در ساختار همسطح-جوهر افشان چاپ ، ترانزیستور آلی لایه  نازک 8000 تومان

تحقیق انگلیسی با ترجمه تک لایه یونی خود مونتاژ برای مقاومت کم در ساختار همسطح-جوهر افشان چاپ ، ترانزیستور آلی لایه نازک

مقاله انگلیسی با ترجمه تک لایه یونی خود مونتاژ برای مقاومت کم در ساختار همسطح-جوهر افشان چاپ ، ترانزیستور آلی لایه نازک Ionic self-assembled monolayer for low contact resistance in inkjet-printed [...]

مشاهده و خرید