بررسی احکام تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ 8000 تومان

بررسی احکام تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

چکیده: ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد اعم از اینکه جرایم در فواصل زمانی کوتاه یا طولانی ارتکاب یافته باشد مشمول تعدد جرم بوده واز [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی 8000 تومان

کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی

کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی چکیده حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای [...]

مشاهده و خرید
کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه 8000 تومان

کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه

چكيده با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل 6000 تومان

کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل

مقدمه در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و [...]

مشاهده و خرید