40 ایده خلاقانه برای اختراع

40 ایده خلاقانه برای اختراع

تعداد صفحات: 22

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 857 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آگوست 2017

به روز رسانی در: 15 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

40 ایده خلاقانه برای اختراع همراه با شرح مختصر برخی از آنها
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 22

1 اختراع عصای هشدار دهنده با موانع برای نابینایان
2 ساخت کفشهایی که دارای جاذبه زمین باشد و بتوان با آن به راحتی بر روی کوهها –صخره‌هاودیوارهایبلندراهرفت.
3 ساخت ماشینی که بتواند بر روی آب –خشکی هواوریلحرکتکند (مثلقایق–هواپیما–ماشینوقطار)
4 ساخت چراغ راهنمای هوشمند با توجه به ازدحام ترافیک
5 احداث ساختمانهای متحرک که بتوان شکل ظاهری آن را به آسانی تغییر داد.
6 ابداع خودکار هوشمند که ERROR بدهد یعنی زمانیکه کلمه یا جمله‌ای از لحاظ نگارشی و نوشتاری و ادبی غلط باشد هشدار دهد.
7 اختراع عینک‌های بسیار حساس برای پزشکان که درون بدن انسانها را مشاهده کنند و قبل از بروز بیماری‌های خطرناک از آن جلوگیری بعمل آید.
8 ساخت دستگاهی که نسبت به شناسایی مواد مخدر حساسیت نشان دهد.
9 ایجاد اتاقک‌های اطلاعاتی از لحاظ سیاسی –اقتصادی اجتماعیوفرهنگیکهبتواندآینده را پیش بینی کند.
10 نصب کنتورهای هوشمند آب –برقوگازبرایمصارفخانگیوصنعتیوجلوگیریازمصرفبیشازحد
11 ساخت ماهواره‌هایی که اطلاعات محل اشیاء باستانی و ثروت‌های درون زمین را شناسایی کند.
12 ابداع نقشه‌های هوشمند با چراغ راهنمای چشمک زن برای مسافران داخل و خارج کشور
13 ساخت تلویزیونی که در یک زمان شبکه‌های مختلف را نشان دهند در یک شبکه
14 ساخت ترانسی که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی برای وسایل‌های برق خانگی و صنعتی تبدیل کند.
15 ساخت اتومبیل‌هایی که با انرژی آب حرکت کند.

شرح مختصری در مورد 20 ایده
1- عصای هشدار دهنده برای نابینایان : مشکلات عمده نابینایان برخورد با موانع است به علت عدم حس بصری زمانیکه آنها مطمئن باشند که عصایی در دست دارند که مانع برخورد آنها با موانع عدیده می‌باشد حتماً خواهان آن خواهند بود.
2- چراغ راهنمای هوشمند : با توجه به ازدحام ترافیک در خیابانها چهار راهها این چراغ هوشمند می‌تواند خیابانی را که حجم ترافیک آن سنگین تر است را تایمر کی قرار دهد تا از حجم ترافیک در آن خیابان کاسته شود.