گزارش کارورزی ۱ علوم تربیتی دبیری

گزارش کارورزی ۱ علوم تربیتی دبیری

تعداد صفحات: 72

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1655 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 6 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پیشگفتار:
برنامه کارورزی فرصتی بود برای تمرین معلمی؛کسب تجربیات و فعالیت های پژوهشی برای دانشجو معلمان.کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و هم چنین تلاش برای ایجاد پیوند هایی بین محیط عملی و مراکز اموزشی.
اولین کارورزی برای ما دانشجو معلمان یک تجربه دست اول و عملی بود که به فرد اجازه می داد بهترین نتیجه گیری ها را در باره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی انجام دهد.
کارورزی ای که بنده می رفتم واقع در اغداش ارومیه-آموزشگاه ابتدایی ظفر بود.
علاوه بر یادگیری موارد فوق که اشاره شد باعث ورود به مرحله پژوهش و کارهای پژوهشی می شد به این صورت که کارورزی ما شامل ۵ گزارش به شرح زیر است:

پیشگفتار ۴
فصل اول:گزارش روز اول
۱-۱- مقدمه۶
۱-۲- گزارش روز اول۶
فصل دوم:گزارش فیزیکی
۱-۱- مقدمه: ۱۰
۱-۲- گزارش فیزیکی ۱۰
۱-۳- راه حل ها و پیشنهادات ۱۴
۱-۴- بیان مسئله ۱۴
فصل سوم: گزارش اداری
۱-۱- مقدمه ۲۴
۱-۲- گزارش اداری ۲۴
۱-۳- راحل ها و پیشنهادات ۲۷
فصل چهارم:گزارش فرایند اموزشی:
۱-۱- مقدمه ۲۸
۱-۲- گزارش فرایند اموزشی ۲۸
۱-۳- راحل ها و پیشنهادات ۳۱
۱-۴- بیان مسئله ۳۲
فصل پنچم: گزارش عاطفی
۱-۱- مقدمه ۳۲
۱-۲- گزارش عاطفی ۳۹
۱-۳- راحل ها و پیشنهادات ۴۲
۱-۴- بیان مسئله ۴۳
منابع ۷۲

پاسخ دهید