واحد کارگزینی سازمان مالیاتی

واحد کارگزینی سازمان مالیاتی

تعداد صفحات: 30

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 1270 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند ….

فهرست مطالب
معرفی اجمالی ۵
مکان کاراموزی ۵
فصل اول
معرفی سازمان امور مالیاتی
۱-۱تاریخچه ۶
۱-۲-تشکیل سازمان امورمالیاتی ۷
۱-۳-نظام جامع مالیاتی ۱۰
۱-۴) شرح وظایف سازمان ۱۲
فصل دوم:
نگهداری دفاتر
۲-۱) مشخصات دفاتر قانونی ۱۵
۲-۲) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب ۱۷
۲-۳) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی ۱۷
۲-۴) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی ۱۹
۲-۵) موارد رد دفاتر ۲۰
فصل سوم
پیشنهادات
۳-۱) اظهار نامه مستغلات ۲۳
۳-۲) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی ۲۴
فصل چهارم
کارگزینی در سازمان مالیاتی
۴-۱- مدیریت کارگزینی یا همان مدیریت منابع انسانی عبارتند از : ۲۷
۴-۲- اهداف : ۲۷
۴-۳- شرح وظایف: ۲۸

پاسخ دهید