کامپیوترهای کوانتومی به همراه پاورپوینت کامپیوترهای کوانتومی

کامپیوترهای کوانتومی به همراه پاورپوینت کامپیوترهای کوانتومی

تعداد صفحات: 54

نوع فایل: docx , pptx

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 1031 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 ژوئن 2017

به روز رسانی در: 5 ژوئن 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کامپیوترهای کوانتومی به همراه پاورپوینت کامپیوترهای کوانتومی
فایل دانلودی دارای موارد زیر می باشد:
1- فایل Word قابل ویرایش – تعداد صفحات=54
2- فایل PowerPoint قابل ویرایش – تعداد اسلایدها =22

مقدمه
درهم تنیدگی کوانتومی یکی از جالب ترین وجه های غیر کلاسیک مکانیک کوانتومی است که اساس نظریه اطلاع رسانی کوانتومی را تشکیل می دهد. بطور مثال حالت هایی که دارای ماکزیمم درهم تنیدگی هستند، حالت های کلیدی برای فرابرد کوانتومی به شمار می روند. لذا با توجه به نقشی که حالت های درهم تنیده در نظریه اطلاع رسانی کوانتومی ایفا می کنند، شناسایی و تعیین میزان درهم تنیدگی حالت های کوانتومی نیز اهمیت بسزایی دارد و تاکنون سنجه های زیادی برای تعیین میزان درهم تنیدگی آنها معرفی شده است.

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه ای بر کامپیوترهای کوانتومی
1- 1 قانون مور و آینده کامپیوتر …….. 2
1-2 تاریخ کامپیوترهای کوانتومی …………. 3
1-3 کامپیوتر کوانتومی چیست؟ …………… 4
1-4 سیر تحول تاریخی کامپیوترهای کوانتومی …………. 7

فصل دوم : مفاهیم اولیه مرتبط با کامپیوترهای کوانتومی
2-1 مقدمه ………… 11
2-2 مکانیک کوانتومی ……….. 12
2-3 کوانتوم بیت ها ………. 13
2-3-1 بیت ………….. 14
2-3-1 مشاهده پذیر بولی ………… 14
2-4 اطلاعات کوانتومی ……. 15
2-4-1 خاصیت دوگانه موج-ذره ……….. 17
2-4-2 بیت ها و کیوبیت ها ………… 17
2-4-3 محاسبات موازی کوانتوم ها ………… 19
2-5 نقطه های کوانتومی …………… 19
2-6 الگوریتم های کوانتومی …………… 22
2-7 الگوریتم ها و سخت افزارها ………… 25
2-8 منشأ سرعت کامپیوترهای کوانتومی …………. 25
2-9 رمزگشایی کوانتومی …………… 27

فصل سوم : درهمتنیدگی کوانتومی – محاسبات کوانتومی
3-1 محاسبات کلاسیکی …… 29
3-2 محاسبات کوانتومی ………… 29
3-2-1 توانایی و قدرت محاسبات کوانتومی ……….. 32
3-3 درهم تنیدگی کوانتومی ……………… 32
3-4 بازی GHZ …………….. 33
3-5 تئوری بل و نابرابری CHSH ……….. 37
3-6 آزمایشات گروه GHZ ………. 41

فصل چهارم : نتیجه گیری
4-1 زمینه تحقیقات در آینده …………. 45
4-2 نتیجه گیری …………. 47

فهرست اشکال و جداول
شکل (0) شکل شماتیک مدار نیم جمع کننده در سیستم کوانتومی …… 6
شکل (1) نمایش کیوبیت ها واسپین ها ……… 14
شکل (2) نمایش عدد دودویی 10 بوسیله ی دو اتم ……………. 17
شکل (3) تولید مقادیر دودویی 0 و 1 توسط امواج و فوتون ها ………. 18
شکل (4) مفهوم کیوبیت ……………… 26
شکل (5) نقش جمع کیوبیت …………. 26
شکل (6) اساس کامپیوترهای کوانتومی ……………. 27
شکل (7) تعداد اتم های ناخالصی به کار رفته در بِیسِ ترانزیستور های دو قطبی …………….. 48
جدول (1) تغییرات میزان حافظه های ذخیره سازی نسبت به تغییر تعداد کیوبیت ها ………