کارتحقیقی قانون چک

کارتحقیقی قانون چک

تعداد صفحات: 90

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1174 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد….

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
فصل اول
مبحث اول: تعریف چک

گفتار اول: تعریف چک و ریشه لغوی، ادبی و قانونی آن

بند۱: تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت

بند۲: تعریف چک از نظر دکترین حقوقی

مبحث دوم: ارکان چک

گفتار اول: دارنده چک

گفتار دوم: سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

مبحث سوم: انواع چک

گفتار اول:تفاوت چک با اسناد دیگر

گفتار دوم:شرایط اساسی برای عمل صدور چک
گفتار سوم: تکالیف طرفین چک

گفتار چهارم: تکالیف محال علیه یا بانک

فصل دوم
مبحث اول: شرایط تحقق کیفری چک

گفتار اول: شرایط منع تعقیب کیفری چک

مبحث دوم: شرایط ختم پرونده به روش حقوقی

گفتار اول: طرز وصول چک از طریق حقوقی

گفتار دوم: شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک

نتیجه گیری
منابع

پاسخ دهید