کارتحقیقی ضرورت شناخت ضابطین دادگستری و شرح وظایف آن ها

کارتحقیقی ضرورت شناخت ضابطین دادگستری و شرح وظایف آن ها

تعداد صفحات: 59

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1109 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.
مطابق قانون نه تنها محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد. بلکه کشف، تعقیب جرایم دستگیری مجرمین و تحقیق و رسیدگی به اتهامات آن ها نیز می بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی اجزا و عناصر فرآیند کیفری صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های غیر قانونی اجتناب شود
در این کارتحقیقی سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی
فهرست مطالب
• فصل اول
مقدمه ۳
بیان مسئله ۳
روش پژوهش ۴
اهمیت وضرورت مسئله ۴
یافته ونتایج ۴
پیشینه تاریخی ۹
• فصل دوم
فلسفه ۷
علل پیدایش ۷
ضابط در لغت وقانون ۸
طبقه بندی ضابطین دادگستری ۸
ضابطین عام ۹
ماهیت وظایف ضابطین ۱۳
۱٫ پلیس اداری ۱۵
۲٫ پلیس قضایی ۱۷
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی ۲۰
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲۹
ضابطین خاص ۲۹
پليس ويژه اطفال ۳۲
ضابطين ويژه بانوان ۳۳
اختیارات ضابطین ۳۴
تعریف وخصوصیات جرم مشهود ۳۵
وظیفه ضابط درقبال جرم غیرمشهود ۳۵
نظارت برضابطین: ۳۶
وظایف ضابطین دادگستری ۳۷
مشخصات جرایم مشهود ۴۰
حق تحقیق از شهود و مطلعان ۴۶
اختیارات ظابطان در جرایم غیر شهود ۵۳
• فصل سوم
نتیجه گیری ۵۱
منابع: ۵۳

پاسخ دهید