کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل

کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل

تعداد صفحات: 29

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1208 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و…. اصل بر متابعت و پیروی می باشد . چرا که افراد در عرصه ی حقوق داخلی طبق نظر شارل دو مونتیسکو باید به مقداری از قدرت خود بکاهند و این قدرت را با اجتماع همگان در اختیار یک شخص قرار دهند. پس بنابراین در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد هستند و همین افراد به مقداری از قدرت خود را کاسته اند و در اختیار نمایندگانی قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی پرداخته اند . پس بنابراین در حقوق داخلی همانطوری که عنوان نمودیم اصل بر متابعت و پیروی می باشد . و همانطور متابعت نکردن با این اصل با اهرم های اجرایی در عرصه ی حقوق داخلی مواجه می گردد .

فهرست مطالب
مقدمه ۶
فصل اول : ضمانت اجرا ۷
مبحث اول
گفتار اول
ضمانت اجرا ۷
مبحث دوم ۸
اقدام متقابل ۸
شرايط اقدام متقابل ۱۱
مبحث سوم ۱۴
شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها ۱۴
شناسایی حقوق بین الملل در مذاکرات دیپلماتیک کشورها ۱۴
شناسایی حقوق بین الملل از طریق مشارکت و عضویت کشورها در کنفرانس ها، مجامع و سازمان های بین المللی (به ویژه سازمان ملل متحد) ۱۴
ضمانت اجراهای بین المللی ۱۵
فصل دوم : نظام حقوق بین الملل ۱۹
مبحث اول ۱۹
گفتار اول ۱۹
دیوان کیفری بین المللی ۱۹
مبحث دوم ۲۰
گفتار اول ۲۰
نمونه ضمانت اجراد در دادگاه های بین الملل ۲۰
ضمانت اجراء در دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا ۲۰
ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی ۲۰
همکاری دول عضو و غیر عضو با دیوان کیفری بین المللی: ۲۰
همکاری دیگر نهادها با دیوان کیفری بین المللی: ۲۱
همکاری شورای امنیت با دیوان: ۲۲
همکاری بین المللی و معاضدت قضایی: ۲۲
ارائه پیشنهادات و راهکارها ۲۳
راهکارهای سیاسی ۲۳
راهکارهای حقوقی ۲۴
منابع: ۲۵

پاسخ دهید