کارتحقیقی بررسی سقط جنین در نظام کیفری ایران و فرانسه

کارتحقیقی بررسی سقط جنین در نظام کیفری ایران و فرانسه

تعداد صفحات: 45

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1162 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .

فهرست مطالب
گفتار اول
۲ مقدمه
تعاریف ۳
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف ۸
وضعیت سقط جنین در ایران ۱۰
مجازات سقط جنین ۱۱
نظر فقها در مورد سقط جنین ۱۵
گفتار دوم
انواع و اقسام سقط ۱۶
کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران ۱۷
الگو گیری از حقوق فرانسه ۱۹
مبانی فقهی مادة ۴۸۹ ۲۰
سقط جنین واحکام آن نزد اهل سنت ۲۹
مبانی فقهی مادة ۶۲۲ ۳۱
سقط جنین در فرانسه ۳۸
منابع: ۴۲

پاسخ دهید