کاربینی منابع حقوق اساسی

کاربینی منابع  حقوق اساسی

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1363 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد را مشخص می سازد. در این تعریف منظور از عمومی بودن این است که در آن قواعد و ضوابط حاکم بر روابط دولت با فرد یا دولت با دولت مورد توجه است؛ و منظور از داخلی بودن این است که قدرت اجرایی آن فقط در داخل مرز های کشور است. حقوق اساسی با مسائل مختلفی مانندجامعه، دولت، حکومت، قوای عالیه و غیره در ارتباط است و به همین دلیل قبلا حقوق سیاسی نام داشته است. سابقه حقوق اساسی به عنوان یک رشته از حقوق به حدود دو قرن پیش یعنی سال ۱۸۳۴ در دانشکده حقوق پاریس باز می گردد و در ایران در سال ۱۲۹۲ شمسی تدریس آن در مدرسه علوم سیاسی شروع شد. از حیث موضوع نیز در حقوق اساسی حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف آنها مورد بحث قرار می گیرد. نهادهای سیاسی و وظایف قوای سه گانه نیز از موضوعات مهم حقوق اساسی است.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بررسی منابع حقوق اساسی ۳
منبع قانون ۳
منبع شریعت ۳
منبع عرف ۳
رویه قضایی ۴
بررسی منابع از لحاظ عام و کل بودن ۸
نتیجه گیری ۱۲
منابع ۱۵

پاسخ دهید