کاربینی غبن حادث

کاربینی غبن حادث

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1870 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
غبن “زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد”. در تحقیق غبن، خدعه و فریب معتبر نیست و صرف وجود ارکان غبن، موجب تحقق آن خواهد می شود. غبن در حقوق ما سبب ایجاد خیار غبن برای مغبون است. و خیار غبن، “اختیار فسخ قرار داداست که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضین به طرف متضرر (مغبون) اعطا می کند” برای اعمال خیار غبن، شرایطی لازم است که عبارتند از اینکه مغبون باید دارای قصد و رضا باشد و اراده خود را برای فسخ قرار داد اعلام نماید. و فسخ نیز به هر لفط یا …
فهرست مطالب
مقدمه ۲
تعاريف غبن ۳
مقايسه تعريف ها ۳
انواع غبن ۴
به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد ۷
مبانی تعدیل قضایی ۸
نظریه غبن حادث ۱۱
دکتر کاتوزیان بر این باور است: ۱۳
منابع ۱۴

پاسخ دهید