کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است

کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است

تعداد صفحات: 18

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1447 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که چنانچه خریدار در موعد یا مواعید مقرر ثمن معامله را تسلیم ننماید، فروشنده از چه ضمانت اجرایی برخوردار و با استفاده از آن می تواند حقوق خود را استیفاء نماید.
آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که فروشنده چاره ای جز رجوع به دادگاه و اجبار خریدار به پرداخت ثمن ندارد. ولی با اندک دقتی به نظر می رسد که قانونگذار با جعل ماده ۳۹۵ قانون مدنی راهکار و ضمانت اجرایی دیگری نیز برای تخلف خریدار و عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعید مقررابداع نموده است، در این مختصر سعی بر این خواهد شد که به طور اجمال به شرح و تفسیر ماده ۳۹۵ قانون مدنی پرداخته و به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا خیار موضوع ماده ۳۹۵ ق.م همان خیار تاخیر ثمن موضوع ماده ۴۰۲ ق.م می باشد یا خیاری سوای خیار تاخیر ثمن است

فهرست
مقدمه ۲
حق حبس ۵
موارد سقوط حق حبس ۶
خیار تاخیر ثمن ۶
مستندات فقهی خیار ۶
شرایط خیار ۹
استرداد ثمن ۱۱
ارکان دعوی استرداد ثمن ۱۲
مراحل دادرسی ۱۲
دکترکاتوزیان معتقد است:‌ ۱۳
فهرست منابع و مراجع علمي: ۱۵

پاسخ دهید