کاربینی دولت و عوامل تشکیل دهنده آن

کاربینی دولت و عوامل تشکیل دهنده آن

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1138 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
دولت در علم سیاست به معنی اجتماعی از مردم است که در یک سرزمین مشخص زندگی می‌کنند و از حکومتی برخوردارند که به وضع و اجرای قانون اقدام می¬کند و تحت سلطه حاکمیتی قرار دارند که استقلال و آزادی آنان را تضمین می‌کند. مفهوم دولت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود. بسیاری از نویسندگان مفاهیم «دولت» و «حکومت» را به یک معنا به کار می‌برند و در زبان عامیانه و رسانه‌ها دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است که این کاربرد از واژه دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد. گاهی نیز دولت به بخشی از حکومت اشاره دارد که شامل نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی نمی‌شود. مثلاً کاربرد واژه دولت در اصطلاح سازمان‌های غیردولتی به این مفهوم از دولت اشاره دارد

فهرست مطالب
• فصل اول
مقدمه ۱
تعریف ۱
انواع دولت ۲
دولت و حکومت ۲
دولت-ملت ۳
دولت و جامعه مدنی ۳
نظریه‌های کارکرد دولت ۵
کثرت گرایی ۷
استقلال دولت ۸
نظریات مشروعیت دولت ۹
واژه شناسی ۱۱
تاریخچه ۱۱
جوامع پیش تاریخی فاقد دولت ۱۲
دولت مدرن ۱۴
• فصل دوم
عوامل و عناصر سازنده دولت ۱۵
گروه انساني ۱۵
سرزمین ۱۵
قدرت سياسي ۱۶
منابع ۱۷

پاسخ دهید