کاربینی حقوق آزادی و تساوی شهروندی

کاربینی حقوق  آزادی و تساوی شهروندی

تعداد صفحات: 18

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1347 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان ” حقوق و آزادی‌های اساسی” یا”حقوق و تکالیف حکومت و افراد” یاد می‌کنند. در بین مکاتب مختلف دو نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و بر اساس آن ، این حقوق تعریف شده اند.

فهرست مطالب
۱) مقدمه ۱
۲) حقوق وآزادی های فردی ۳
۳) آزادی های مربوط به اندیشه و بیان ۶
۴) امنیت قضایی شهروندان ۱۰
۵) حقوق وآزادی های مدنی ۱۲
۶) نتیجه گیری ۱۴
۷) منابع ۱۵

پاسخ دهید