کاربینی حقوق آزادی ملت در قانون اساسی

کاربینی حقوق آزادی ملت در قانون اساسی

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1386 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
از نکته هاي چشمگير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به حقوق مردم و آزادي هاي عمومي و اجتماعي است; به همين جهت يک فصل از قانون اساسي به حقوق ملت اختصاص داده شده است. آنچه در اين گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
در اين پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسي شمرده شده و سپس به مبناي حقوق طبيعي اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از ديدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است. بعد از اين مقدمات، به قسمت اصلي مقاله; يعني بررسي مباني و ادله برخي از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسي، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است.

فهرست مطالب
۱-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۱
۲-۱٫تعریف حقوق ……………………………………………………………………………….۲
۳-۱٫انواع حقوق مردم …………………………………………………………………………. ۲
۴-۱٫حقوق طبیعی و خدادادی ……………………………………………………………… ۳
۵-۱٫حقوق بشر در اسلام ………………………………………………………………………۳
۶-۱٫اصول اصل سوم (حقوق ملت) …………………………………………………………۵
۷-۱٫امنیت قضایی …………………………………………………………………………….. ۱۱
منابع ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

پاسخ دهید