کاربینی انواع رژیم های سیاسی در جهان

کاربینی انواع رژیم های سیاسی در جهان

تعداد صفحات: 32

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1054 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
مشكل موجود در تعريف «رژیم سیاسی» اين است كه تلقى واحدى از مفهوم آن، در ميان انديشمندان سياسى وجود ندارد و اين مفهوم با عناوينى؛ چون: دولت، حكومت و نظام سياسى، بيان مى شود.
اين اشكال در طبقه بندى رژیم های سیاسی نيز وجود دارد؛ زيرا برخى انديشمندان، رژیم های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخى ديگر، تحت عنوان حكومت طبقه بندى نموده اند.
در این گفتار بين مفاهيم فوق، تفكيك به عمل آمد و از هركدام تعريف مستقلى ارائه گرديد. مفهوم رژیم سیاسی در ميان ساير مفاهيم، تعريف روشن و خاصّى دارد و با توجه به آن تعاريف، در يك دسته بندى كلى، رژیم های سیاسی به دو نوع تقسيم مى شوند:

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول(تعاریف)
۱-۱٫ تعریف رژیم سیاسی ۲
بخش دوم (انواع رژیم های سیاسی)
۱-۲رژیم سیاسی با حاكميت يك فرد ۲
۲-۲رژیم سیاسی با حاكميت گروهى ۵
۳-۲رژیم سیاسی با حاكميت همگانى (دموكراسى) ۹
۴-۲ارزيابى دموكراسى ۱۴
۵-۲رژیم های سیاسی دينى ۱۷
۶-۲رژیم های سیاسی دينى با رهبرى منصوب ۱۷
۷-۲رژیم سیاسی با رهبرى پيامبر ۱۸
۸-۲رژیم سیاسی با رهبرى امام معصوم (رژیم سیاسی امامت) ۲۱
۹-۲رژیم سیاسی با رهبرى فقيه (رژیم سیاسی ولايت فقيه) ۲۵
۱۰-۲رژیم های سیاسی دينى با رهبرى غير منصوب ۲۷
بخش سوم( نتیجه گیری)
نتیجه گیری ۲۹
منابع ۳۰

پاسخ دهید