کاربرد آمار در علم باستان شناسی

کاربرد آمار در علم باستان شناسی

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 957 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آگوست 2017

به روز رسانی در: 14 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کاربرد آمار در علم باستان شناسی
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 25

چکیده:
باید پذیرفت که درجه علمی بودن هر تخصصی به میزان بهره گیری آن علم از ریاضیات به خصوص آمار بستگی دارد.تا سال 1950 میلادی پژوهشگران باستان شناسی اغلب به روش های سنتی گرایش داشتند و استفاده از علوم ریاضی وطبیعی به طور کلی در پژوهش های آنان نقشی نداشت که در این میان کشف پروفسور لیبی (Libby) در زمینه تاریخگذاری به روش کربن 14 نشان داد که باستان شناسان برای یافته ها و تفسیر داده های خود می بایست به علوم دیگر نیز بپردازند. همواره تحلیل مواد فرهنگی، طبقه بندی و نامگذاری از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران باستان شناسی می باشد. در این مقاله، هدف نه تدوین تاریخچه این فعالیت ها بلکه ارائه و معرفی روش ها و طرح های پژوهشی آماری در حوزه باستان شناسی است وتلاش شده است تا الگوهای لازم برای پیاده کردن موارد مشابه برای طبقه بندی و نامگذاری مواد فرهنگی آماده گردد. مواد فرهنگی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت از محوطه کوکوبودای ژاپن (Kokobudai) جمع آوری، طبقه بندی و مورد مطالعه قرار گرفته است و به دوران کهن سنگی تعلق دارد.

مقدمه
با مراجعه به کتابها، مقاله ها و طرح های پژوهشی باستان شناسان نشان می دهد که در زمینه کاربرد آمار و ریاضیات در علم باستان شناسی به ندرت گامی برداشته شده است، در حالی که همواره استقرار، تحلیل و تفسیر مواد فرهنگی، طبقه بندی و نامگذاری از جمله موضوعات مورد توجه آنها بوده است.
باستان شناسان سنتی از طریق مقایسه شکل دست سازها به طبقه بندی و تاریخگذاری مواد فرهنگی می پردازند ولی تجربه ثابت کرده است که چشم باستان شناسی ابزار دقیقی برای انجام چنین کاری نیست و وجه تمایزهای بسیار کوچک همواره از دید آنها پوشیده مانده است و اینجاست که روش های آماری در طبقه بندی و نامگذاری مواد اهمیت پیدا می کنند.
در طبقه بندی دست سازها دو عامل مورد تأکید می باشد: 1 تکنیک و ساخت 2 شکل یا فرم
شکل یا فرم دست سازها هدف اصلی طبقه بندی به کمک روش های آماری را شامل می شود زیرا می دانیم از دیدگاه ریاضی و آمار هر شکل اندازه ونسبت های خاص خود را دارد که این اندازه ها و نسبت ها به مانند شناسنامه آنرا از دیگر نمونه ها متمایز می سازد و شاخص خوبی برای شناخت و معرفی آن نمونه قلمداد می گردد.
در مقاله حاضر سعی گردیده است که با ارائه و معرفی روش های آماری، باستان شناسان در کنار دیگر متخصصان بتوانند با استفاده از ابزار پژوهش های مشترک توانایی لازم برای کسب دانش های نوین را بدست آورند و بتوانند گام هایی برای تفسیرو نتیجه گیری از داده ها و مشاهدات و یافته های بدست آمده خود بردارند و با طرح مسائل پژوهشی و کاربرد آمار در علم باستان شناسی کوشش شده است تا الگوهای لازم برای پیاده کردن موارد مشابه برای طبقه بندی مواد فرهنگی آماده شود.

جمع آوری، اندازه گیری ومحاسبات آماری مواد فرهنگی
مواد فرهنگی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت از محوطه کوکوبودای ژاپن (Kokobudai) جمع آوری، طبقه بندی ومورد مطالعه قرار گرفته است.
30 نمونه کارد مانند (شامل کاردهای کولدار) تشکیل یک مجموعه را داده اند. اندازه گیری ها یا صفات موردنظر در طرح شماره 1 نشان داده شده است.
برای هر یک کاردها پنج صفت اندازه گیری شده است که توضیح چگونگی این اندازه ها به شرح زیر می باشد:
1) L طول نمونه
2) (نسبت عرض نمونه به طول)
3) (نسبت بیشترین ضخامت نمونه به عرض آن)
4) (نسبت عرض نمونه در طول از انتهای ابزار)
5) (نسبت ضخامت ابزار در طول از نوک ابزار به طول نمونه)