کارآموزی در مورد اختلاس

تعداد صفحات: 28

نوع فایل: zip

دسته بندی: -

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1102 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 مارس 2018

به روز رسانی در: 29 مارس 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کارآموزی در مورد اختلاس
یک تحقیق خوب و کامل برای درس کارآموزی رشته حقوق در مورد اختلاس به صورت ورد

اختلاس
چکیده:
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد می‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می‏باشد، می‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس

فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول: رکن قانونی
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: سمت مرتکب
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهای سهامی غیر دولتی
گفتار سوم: تصاحب
مقایسه برداشت و تصاحب
نتیجه گیری :
گفتار چهارم: موضوع و متعلّق جرم اختلاس
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
مبحث سوم: رکن معنوی
منابع وماخذ