استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده)

استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده)

تعداد صفحات: 195

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1252 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

آنچه اکنون به عنوان بزرگترین مشکل جهانی، بشر را تهدید می‌کند، کمبود انرژی و آلودگی هوا بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی است. برای رفع این دو معضل بزرگ از مدتها پیش، پژوهشگران و دانشمندان مطالعه و تحقیق برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک را شروع کرده اند و اکنون که دشواری‌های گرانی و کمبود سوخت‌های فسیلی و حداقل در۵۰ سال آینده، پایان یافتن این قبیل سوخت ها، پیش بینی شده و شدت آلودگی هوا، کلان شهرهای دنیا را بشدت تهدید می‌کند…

فصل ۱-    بحران انرژی در جهان و ضرورت ایجاد تنوع در سبد انرژی    ۷
۱-۱-    مقدمه        ۷
۱-۲-    قوانین و مقررات مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر    ۸
۱-۳-    مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر    ۱۳
۱-۴-    مشکلات فعلی    ۱۵
۱-۴-۱-    درآمد ناشی از فروش برق    ۱۵
۱-۴-۲-    قیمت تمام شده انرژیهای تجدید پذیر    ۱۶
۱-۵-    بررسی برخی تجربیات جهانی    ۱۷
۱-۵-۱-    تجربه کشور آلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر    ۱۷
۱-۵-۲-    تجربه کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر    ۲۳
۱-۶-    تجدید ساختار و انرژیهای تجدیدپذیر    ۲۴
۱-۷-    جمع بندی و ارائه پیشنهادها    ۲۸
فصل ۲-    زیست توده چیست؟    ۳۲
۲-۱-    مقدمه        ۳۲
۲-۲-    زیست توده چیست؟    ۳۵
۲-۲-۱-    چرخه زیست توده در طبیعت    ۳۶
۲-۳-    بیوگاز        ۳۷
۲-۳-۱-    بیوگاز چیست؟    ۳۸
۲-۳-۲-    مکانیسم تولید بیوگاز    ۳۸
۲-۴-    منابع زیست توده    ۴۰
۲-۵-    تاریخچه زیست توده    ۴۳
۲-۶-    معرفی تکنولوژی های زیست توده    ۴۵
مرحله پیشرفت    ۴۷
۲-۶-۱-    فرآیندهای ترموشیمیایی    ۴۸
۲-۶-۲-    فرآیندهای بیوشیمیایی    ۵۲
۲-۷-    مزایا و معایب زیست توده    ۵۳
۲-۸-    وضعیت بهره برداری ازانرژی زیست توده در جهان و ایران    ۵۶
۲-۸-۱-    منبع تجدیدپذیر    ۵۹
۲-۸-۲-    بهره برداری نیروگاهی    ۶۰
۲-۸-۳-    مصارف غیرنیروگاهی زیست توده    ۶۱
۲-۸-۴-    تجربیات چند کشور پیشرو درخصوص زیست توده    ۶۳
۲-۸-۵-    وضعیت بهره برداری از زیست توده درایران    ۶۴
۲-۸-۶-    چشم انداز و رویکرد جهانی درخصوص زیست توده    ۶۷
۲-۸-۷-    زباله های شهری    ۷۴
۲-۹-    وضعیت فعلی و آتی تولید برق و حرارت از زباله های شهری در جهان    ۷۵
۲-۹-۱-    تکنولوژی های مورد استفاده برای تولید انرژی (برق/حرارت ) از زباله های شهری    ۷۶
۲-۱۰-    جمع بندی مطالب    ۸۸
۲-۱۱-    استفاده از انرژی بیوماس    ۸۹
۲-۱۱-۱-    زیست توده بیوماس چیست؟    ۹۱
۲-۱۱-۲-    منابع زیست توده بیوماس کدامند؟    ۹۲
۲-۱۱-۳-    تولید انرژی از زیست توده چگونه است؟    ۹۳
۲-۱۱-۴-    گازی سازهای زیست توده چیست؟    ۹۳
۲-۱۱-۵-    میزان بهره گیری بیوماس برای تولید انرژی امروزه، چه میزان است؟    ۹۴
۲-۱۱-۶-    مزایای بهره گیری از منابع زیست توده چیست؟    ۹۴
۲-۱۱-۷-    سوختهای زیستی چیست؟    ۹۵
۲-۱۲-    چهار روش تولید انرژی از طریق زیست توده    ۹۸
۲-۱۳-    بررسی و تعیین قابلیت تولید برق از منابع زیست توده ایران (به روش هضم بیهوازی)    ۱۰۵
۲-۱۳-۱-    مشخصات راکتورهای به کار رفته    ۱۰۹
۲-۱۳-۲-    معرفی دستگاه‌ها و روش انجام آزمون    ۱۱۰
۲-۱۳-۳-    نتایج عملی تعیین پتانسیل کیفی تولید برق از منابع زیست توده    ۱۱۰
۲-۱۳-۴-    بحث و نتیجه    ۱۱۲
۲-۱۴-    امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری    ۱۱۳
۲-۱۴-۱-    مواد و روش ها    ۱۱۶
۲-۱۴-۲-    بررسی کمی و کیفی زباله های شهری کرج    ۱۱۷
۲-۱۴-۳-    معرفی فرآیند و طراحی ارایه شده برای مجتمع نیروگاه زیست توده کرج    ۱۱۸
۲-۱۴-۴-    محاسبه توان الکتریکی نیروگاه زیست توده سازگار با سوخت زباله شهری    ۱۱۹
۲-۱۴-۵-    برآورد توان الکتریکی قابل استحصال در طرح نیروگاهی زیست توده کرج    ۱۲۱
۲-۱۴-۶-    جمع بندی و نتیجه گیری    ۱۲۲
فصل ۳-    روش های استفاده از پسماند ها (زباله ها) به منظور تولید انرژی    ۱۲۶
۳-۱-    روش های تبدیل پسماند به RDF    ۱۲۶
۳-۲-    مشخصات و کیفیت سوخت های تولید شده    ۱۳۰
۳-۳-    تولیدRDF  از پسماندهای صنعتی    ۱۳۳
۳-۴-    کاربردRDF و مشکلات استفاده از آن    ۱۳۴
۳-۵-    انواع RDF    ۱۴۲
۳-۶-    مشخصات محصول    ۱۴۳
۳-۷-    اهمیت محیط زیستیRDF    ۱۴۴
۳-۸-    اهمیت اقتصادیRDF    ۱۴۵
۳-۹-    مزایا و معایت RDF    ۱۴۵
فصل ۴-    استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین    ۱۵۱
۴-۱-    روش تحقیق    ۱۵۴
۴-۲-    نتایج    ۱۵۴
۴-۳-    جمع بندی نهایی    ۱۶۳
۴-۴-    بررسی امکان تولید بیوگاز از لجن خروجی چاههای جذبی در شرایط مزوفیلیک جهت استفاده در یک نیروگاه بیوگازی    ۱۶۵
۴-۵-    مواد و روش ها    ۱۶۶
۴-۶-    نتایج    ۱۷۶
فصل ۵-    برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکی از منابع زیست توده استان خراسان رضوی    ۱۸۲
۵-۱-    انواع منابع زیست توده    ۱۸۳
۵-۱-۱-    زائدات جامد شهری زباله ها    ۱۸۴
۵-۱-۲-    فاضلاب های شهری    ۱۸۵
۵-۱-۳-    زائدات کشاورزی و باغی    ۱۸۵
۵-۱-۴-    زائدات دامی    ۱۸۶
۵-۱-۵-    فاضلاب صنایع غذایی    ۱۸۶
۵-۲-    پتانسیل تئوری استحصال انرژی الکتریکی از منابع زیست توده استان خراسان رضوی    ۱۸۶
۵-۲-۱-    پتانسیل زباله های شهری استان    ۱۸۷
۵-۲-۲-    پتانسیل فاضلابهای شهری استان    ۱۸۸
۵-۲-۳-    پتانسیل زائدات دامی استان    ۱۸۹
۵-۲-۴-    پتانسیل فاضلاب صنایع غذایی    ۱۹۰
۵-۲-۵-    پتانسیل زائدات باغی و کشاورزی    ۱۹۲
۵-۳-    جمع بندی    ۱۹۲
۵-۴-    نتیجه گیری    ۱۹۳

پاسخ دهید