مهندسی نرم افزار 1 – سیستم کتابخانه

مهندسی نرم افزار 1 – سیستم کتابخانه

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 1173 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 ژوئن 2017

به روز رسانی در: 21 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه مهندسی نرم افزار 1 – سیستم کتابخانه
این پرو‍ژه سیستم مدیریت کتابخانه را در قالب درس مهندسی نرم افزار 1 و با استاندارهای Furps+ با رسم کامل تمام نمودارهای DFD و نمدار زمانبندی (گانت) پیاده سازی کرده است.

در این پروژه ضمن بیان کامل نیازمندی های سیستم، تمامی نمودارهای زیر بررسی شده اند:
1- نمودار DFD در 12 سطح
2- نمودار گانت
سیستم کتابخانه

فهرست مطالب
بخش اول: تعریف و بررسی سیستم (تشخیص Specification)
1-1 مقدمه
1-2 تعریف سیستم کتابخانه
1-3 تشخیص سیستم کتابخانه
بخش دوم: جمع آوری نیازها ( Requiting )
2-1 انواع نرم افزارهای موجود در این سیستم
2-1-1 نرم افزار مدیریتی کتابخانه
2-1-2 سیستم کاربران
2-1-3 سیستم نرم افزاری
2-1-4 سیستم مخزن کتابخانه
2-2 جمع آوری نیازهای کلی و نهایی سیستم کتابخانه (گزینش نهایی نیازها)
بخش سوم : تعیین مدل عمر نرم افزار
3-1 فرایند تولید نرم افزار (software produce process)
3-2مدلهای فرایند تو لید نرم افزار
3-3 انواع مدلهای تولید
3-4 مدل عمر یا تولید سیستم مورد بررسی پروژه
بخش چهارم : امکان سنجی سیستم (امکان سنجی تولید نرم افزار)
4-1 امکان سنجی تکنیکی پروژه
4-1-1 تکنیک نرم افزاری
4-1-2 تکنیک سخت افزاری
4-1-3 سیستمهای سرور و کلاینت
4-2 امکان سنجی اقتصادی پروژه
4-2-1 تحلیل سود و هزینه های پروژه
4-3 امکان سنجی عملیاتی پروژه
4-3-1 بخش مدیریتی
4-3-2 بخش کاربری
4-3-3 بخش پرسنلی
بخش پنجم: بررسی نیازهای سیستم براساس استاندارد FURPS+
5-1 نیازهای عملکردی (Functionality)
5-2 قابلیت استفاده (Usability)
5-3 قابلیت اعتماد (Reliability)
5-4 قابلیت کارایی سیستم (Performance)
5-5 قابلیت پشتیبان گیری (Supportability)
بخش ششم: انجام مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز
6-1 طرح سؤالات کوتاه
6-2 طرح سؤالات تشریحی
بخش هفتم: شرح اجزای تشکیل دهنده سیستم
7-1 سیستم مدیریت کاربران
7-2 سیستم سفارشات مدارک
7-3 سیستم دیجیتال سازی مدارک
7-4 سیستم چرخه مدارک
7-5 سیستم کاتالوگ کتابخانه
بخش هشتم: رسم نمودار DFD سیستم کتابخانه
8-1 تشخیص فرایندها
8-2 تشخیص داده ها
8-3 تشخیص نهادها
8-4 تشخیص ذخیره داده ها
8-5 تشخیص جریانها
بخش نهم: رسم نمودار زمانبندی اجرای پروژه