مرمت ساختمان روستای گلپرچین(گلپاشن)

مرمت ساختمان روستای گلپرچین(گلپاشن)

تعداد صفحات: 33

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1192 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه:

درطول تاریخ هرگزهیچ قومی به یکباره و گسیخته ازگذشته وپیشینه فرهنگی خود سربرنیاورده است. بناهاومحوطه های تاریخی یکی ازیادگارهای فرهنگی هرسرزمین وتمدنی هستندکه مجموعه ای ازدستاوردهای فنی،هنری،فرهنگی و…..راهمراه با انبوهی ازاطلاعات تاریخی ، اجتماعی،وفرهنگی رادرخودحفظ کرده اند.

اصولا مسافت بدون مبداءمعنایی ندارد.آثارتاریخی یکی ازنشانه هایی است که بامشاهده آن حرکت رادربسترزمان باورمی کنیم،ازطرفی آیندگان نیزسهمی ازاین منابع فرهنگی وهنری دارندکه امروزه از وجه امانت پیش ماست وماباید آنهاراحفظ کنیم.هراثرتاریخی یکی ازحلقه های زنجیری است که نسلهای دورونزدیک رابه یکدیگر متصل می کند.مرمت بناهای تاریخی کمک به تضمین استمرارحیات فرهنگی مستتردرمعماری نسلهاست.یک مرمت گرمی کوشدباکمترین اثرحضورشخصی دراصالت وهویت بناءعوامل مخل را،مهارویاعوارض تخریبی آن رابه تعویق بیاندازد.مرمت کمکی است برای انتقال هرچه بهتروکاملترتجارب.

فهرست:
مقدمه ۲
سابقه تاریخی آذربایجان ۲
استان آذربایجان غربی ۵
جغرافیا ۶
ناهمواری‌ها ۶
حوزه‌های آبریز ۷
آب های معدنی ۷
بلندی‌ها ۷
رودخانه‌ها ۸
جنگل‌ها ۸
مردم شناسی ۸
تاریخ استان ۱۰
موقعیت اقتصادی اجتماعی۱۱
شهرستان‌های استان ۱۲
شناخت شهرستان ارومیه ۱۳
موقعیت روستای گلپرچین ۱۴
راههای دسترسی به روستا ۱۵
نمایی از روستای گلپرچین ۱۶
وضعیت اجتماعی ۱۷
اقتصاد ۱۷
شناخت تاریخی بنا ۱۹
شناخت معماری بنا ۱۹
شناخت جزئیات بیرونی ساختمان ۲۰
شناخت جزئیات بیرونی ساختمان ۲۱
شناخت سازه ای بنا ۲۵
مواد و مصالح تشکیل دهنده ی بنا ۲۵
شناخت تأسیسات الکتریکی۲۸
نحوه سیم کشی در ساختمان ۲
شناخت تأسیسات مکانیکی ۲۹
شناخت محوطه بنا ۳۰
ورودی های منتهی به داخل بنا ۳۱

فهرست جداول
جدول ۱-۱ موقعیت جغرافیایی و ارتباط مرزی اذربایجان غربی ۶

فهرست اشکال
عکس ۱-۱ نقشه کشور عزیزمان ایران ۳
عکس ۲-۱ نقشه آذربایجان غربی ۴
عکس ۳-۱ نقشه شهر ارومیه۴
شکل ۵-۱ نقشه ناهمواری استان آذربایجان غربی ۶
شکل ۶-۱ نقشه آب های معدنی اذربایجان غربی ۷
عکس ۷-۱ شهرستان های آذربایجان غربی ۱۲
عکس ۸-۱ شناخت شهرستان ارومیه ۱۳
عکس ۹-۱ راه منتهی به روستا از طرف امام زاده . ۱۵
عکس ۱۰-۱ عکس هوایی راههای دسترسی به روستا۱۵
عکس۱۱-۱ نمای روستا ۱۶
عکس ۱۲-۱ نمای روستا ۱۲
شکل۱-۲ عکس قوس نیم دایره۱۹
شکل۲-۲ عکس قوس نیم دایره ۲۰
شکل۳-۲ طاق سردار ۲۱
شکل۴-۲ سردر تخرب شده ۲۱
شکل۵-۲ سردر مشابه در روستا ۲۲
شکل۶-۲ تزیینات آجری ۲۲
شکل۷-۲ تزیینات آجری نما ۲۳
شکل۸-۲ نحوه ی آجرچینی نما ۲۴
شکل۹-۲ نمونه ای از آجرچینی نما ۲۴
شکل۱۰-۲ سازه بنا ۲۵
شکل۱۱ -۲ کاهگل ۲۶
شکل۱۲-۲ اجرچینی پایه های بنا ۲۸
شکل۱۳-۲ سقف حصیری بنا ۲۸
شکل۱۴-۲ تاسیسات برقی بنا ۲۸
شکل۱۵-۲ سیم کشی بنا ۲۹
شکل۱۶-۲ سیستم گرمایش بنا ۲۹
شکل۱۷-۲ ورودی های بنا ۳۰
شکل۱۸-۲ ورودی داخلی بنا ۳۱
شکل۱۹-۲ ورودی داخلی بنا ۳۱

پاسخ دهید