پروپوزال انتخاب رهبری، نماینده مجلس و ریاست جمهوری

پروپوزال انتخاب رهبری، نماینده مجلس و ریاست جمهوری

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1002 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 جولای 2017

به روز رسانی در: 9 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروپوزال انتخاب رهبری، نماینده مجلس و ریاست جمهوری
چکیده:
مباحث فوق خمیر مایه شکل گیری جمهوری اسلامی می‌باشد. این نظام با توجه به مسلمان بودن مردم ایران، ماهیت انقلاب اسلامی، نقش روحانیت در رهبری آن، محتوای قانون اساسی و قوانین عادی و… یک حکومت اسلامی برگرفته از عقاید شیعه به ویژه آراء و نظرات امام خمینی می باشد. نظام برآمده از انقلاب اسلامی، نوعی متفاوت از حاکمیت در دنیای امروز است که از نظر شکلی و محتوایی با دولت‌های کنونی و نظریه‌های رایج سیاسی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. از نظر شکلی، مانند اغلب حاکمیت‌ها به سه قوه تقسیم و درآن سازو کارهای تفکیک قوا وجود دارد. اما از این لحاظ تفاوت عمده آن با دیگر کشورها، حضور ولی فقیه به عنوان فردی با ویژگی های ایمانی، اخلاقی، علمی و مدیریتی متناسب با گفتمان اسلامی در راس قوا می باشد. از نظر محتوایی، این نظام بطور اساسی با دیگر سیستم‌ها فرق دارد. جمهوری اسلامی حاکمیتی دینی است که بر مبنای آموزه‌های اسلامی شکل گرفته و در پی تحقق جامعه‌ای توحیدی با محوریت ارزش‌ها و اخلاق دینی می‌باشد.‏هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است، ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند.
در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست.در این پژوهش به بررسی شرایط رسیدن مقام رهبری،ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس از منظر قانون اساسی می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق اساسی، رهبری، ریاست جمهوری، نماینده مجلس، قانون اساسی

بیان مسئله و ضرورت پژوهش
سوال تحقیق:
فرضیه تحقیق:
نوع تحقیق:
پیشینه تحقیق:
روش تحقیق :
بدنه تحقیق:
• بررسی شرایط انتخاب رهبری
• شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی
• بررسی شرایط انتخاب ریاست جمهوری
پاسخ به پرسش:
نتیجه گیری:
منابع