منطق فازی و کاربرد آن

منطق فازی و کاربرد آن

تعداد صفحات: 81

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1873 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 23 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

منطق فازی و کاربرد آن
چکیده
در این پژوهش ابتدا مفاهیم اساسی و تعاریف بنیادین منطق فازی مطرح می شوند. منطق فازی نوعی تفکر جدید در پیاده سازی و هوشمند نمودن ماشین ها و روبات های صنعتی است که اساس کار آن مانند تصمیم گیری های مغز انسان است. با ظهور این منطق، انقلاب جدیدی در کنترل کننده های هوشمند بوجود آمد. در فصل مقدمه، روند کلی ارائه پژوهش همچنین در مورد منطق فازی، کلیات را خواهیم گفت. در فصل بعد، تاریخچه، مزایا و دلایل استفاده از این نوع منطق و مفاهیم پایه ای مرتبط با منطق فازی را بیان می کنیم. ارتباط آن را با سیستم های کنترل و نحوه کارکرد آن و شمای کلی یک سیستم با کنترل کننده فازی را در فصل بعد معرفی کرده، اجزای آن را به طور خلاصه مرور می کنیم. ..

۱-۱-    مقدمه    ۱۰
۱-۲- تاریخچه مجموعه های فازی    ۱۱
۱-۳- تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی    ۱۱
۲-۱- تعریف سیستمهای فازی و انواع آن    ۱۵
۲-۲-زمینه های تحقیق تئوری فازی    ۱۵
۳-۲- سیستم های فازی و انواع آن    ۱۶
۴-۲-چگونگی به کارگیری سیستم های فازی    ۱۹
۳-۱-    انواع سیستمهای فازی    ۲۱
۳-۱-۱ سیستمهای فازی خالص    ۲۱
۳-۱-۲- سیستم فازی تاکاگی ـ سوگنو و کانگ    ۲۱
۳-۱-۳- سیستمهای فازی با فازیساز و غیر فازی ساز    ۲۱
۳-۲-    زمینههای تحقیق عمده در نظریه فازی    ۲۲
۳-۳- منطق فازی    ۲۳
۳-۳-۱-یکی از بینهایت کاربردهای موضوعات ریاضی و فازی    ۲۳
۳-۳-۲-تئوری اشوب    ۲۳
۳-۴- توضیح منطق فازی    ۲۷
۳-۵- کاربردها     ۲۸
۳-۶- انگیزه و اهداف منطق فازی  Fuzzy Logic    ۳۶
۳-۷- منطق فازی Fuzzy Logic در برابر منطق ارسطویی    ۳۷
۳-۷-۱-  تا منطق ارسطویى    ۳۸
۳-۷-۲- تا منطق فازى    ۳۸
۳-۸- مقدمه ای بر سیستم های فازی    ۳۹
۳-۸-۲-استفاده از متغیرهای زبان شناختی به جای اعداد    ۴۰
۳-۹- کاربرد    ۴۰
۳-۹-۱-منطق فازی در دنیای دیجیتال    ۴۱
۳-۹-۲-بازی با خطا    ۴۲
۳-۹-۳-به کار بردن منطق فازی در سیستم های کنترلی    ۴۳
۳-۱۰- متغیرهای زبان شناختی    ۴۴
۳-۱۱- منطق فازی و کاربردهای آن در پیاده سازی کنترلر فازی    ۴۴
۳-۱۲- تفاوت ها و شباهت های شبکه های عصبی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک    ۴۸
۳-۱۳- برآوردی از اقتصاد سیاه در ایران با استفاده از منطق فازی    ۴۸
۳-۱۴- بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارایه مدل پیش بینی بر مبنای شبکه های عصبی فازی    ۴۹
۳-۱۵- طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی و استقرار سیستم تولیدی    ۴۹
۳-۱۶- طراحی مدل ریاضی فازی برنامه ریزی نیروی انسانی    ۵۰
۳-۱۷- ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی    ۵۰
۳-۱۸- طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی و استقرار سیستم تولیدی    ۵۱
۳-۱۹- کاربرد استنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای    ۵۱
۳-۲۰- کاربرد منطق فازی در تبدیل روستا به شهر    ۵۲
۳-۲۱- مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با رویکرد شبکه ‌های عصبی فازی    ۵۳
۳-۲۲- مدل سازی نظام داوری کتاب های علمی دانشگاهی بر اساس منطق فازی    ۵۴
۳-۲۳- کاربرد منطق فازی در ساخت ترمز های ضد قفل    ۵۴
۳-۲۴- ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی        ۵۶
۳-۲۵- پردازش تصویر    ۶۱
۳-۲۵-۱-عناصر سامانه های پردازش تصویر    ۶۴
۳-۲۵-۲- کاربردهای پردازش تصویر    ۶۶
۳-۲۵-۳- آشکار سازی لبه تصویر    ۶۹
۴-۱-اساس کار کنترل کننده ها    ۷۴
۴-۲-ساختار کنترل کننده های فازی    ۷۵
۴-۲-۱-فازی سازها    ۷۶
۴-۲-۳-پایگاه قواعد و داده ها    ۷۷
۴-۲-۵-واحد استنتاج    ۷۸
۴-۳-نافازی سازها    ۷۹
۴٫ فهرست منابع………….    ۸۰
۵٫پیوست    ۸۱

پاسخ دهید