طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی

طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی

تعداد صفحات: 80

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1221 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است . در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهای فسیلی ، از وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن استفاده کرده است . ولی به تدریج با گسترش شهر نشینی وفرهنگ آپارتمان نشینی و ایجاد انواع ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و همچنین لزوم توجه بیشتر به مصرف بهینه و اقتصادی سوخت ، باعث گردید سیستمهای مختلف گرمایشی مانند : سیستم حرارت مرکزی ، انواع پکیج یونیت های آپارتمانی ، سیستمهای حرارت تشعشعی و …  مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در زمینه بهبود کیفیت و سهولت بهره برداری و نگهداری از آنها اقدامات موثری انجام شده است که از آن جمله می توان تولید و ساخت انواع دیگهای حرارت مرکزی که در ساختمانها و مراکز مختلف صنعتی بسته به شرایط اقتصادی وفنی مورد استفاده قرارمی گیرند ، را نام برد …

ب – دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی

فصل اول : طبقه بندی بویلرها

۱-۱-         طبقه بندی از نظر مصارف بویلر

۱-۲-         طبقه بندی از نظر فشار سیکل آب و بخار

۱-۳-         طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیکی

۱-۴-         طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی

۱-۵-         طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها

۱-۶-         طبقه بندی از نظر فشار کوره بویلر

۱-۷-         طبقه بندی از نظر نوع احتراق

۱-۸-         طبقه بندی از نظر منبع انرژی بویلر

۱-۹-         طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل

۱-۱۰-     طبقه بندی از نظر نوع سیرکولاسیون سیال عامل

۱-۱۱-     طبقه بندی از نظر نام سازنده بویلر

۱-۱۲-     طبقه بندی از نظر شکل و موقعیت لوله های بویلر

۱-۱۳-     تشخیص پارامترهای یک بویلر از روی نمودار

فصل دوم : انواع بویلر ها و عملکرد آنها

۲-۱- دیگ های چدنی

۲-۲- دیگ های فولادی

۲-۲-۱- تاریخچه و عملکرد بویلرهای فایرتیوب

۲-۲-۱-۱- انواع بویلرهای فایرتیوب

۲-۲-۲- تاریخچه و عملکرد بویلرهای واتر تیوب

۲-۲-۲-۱- انواع بویلرهای واترتیوب

۲-۳- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها

۲-۳-۱- دیگ های بخار با سیرکولاسیون طبیعی

۲-۳-۲- دیگ های بخار با سیرکولاسیون اجباری

۲-۳-۲-۱- بویلر با سیرکولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی با درام

۲-۳-۲-۲- بویلر با سیرکولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی و یکبار گذر

۲-۴- دیگ های پکیج

۲-۵- نحوه انتخاب دیگ بخار

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ بخار

۳-۱- مدارهای عملکرد دیگ های بخار

۳-۱-۱- مدار آب و بخار و اجزای آن

۳-۱-۱-۱- کوره

۳-۱-۱-۲- لوله اصلی تغذیه آب بویلر

۳-۱-۱-۳- پمپ تغذیه آب بویلر

۳-۱-۱-۴- ری هیترها

۳-۱-۱-۵- اکونومایزر

۳-۱-۱-۶- پیش گرم کن دوار یا یانگستروم

۳-۱-۱-۷- دی سوپرهیترها

۳-۱-۱-۸- شیرهای اطمینان

۳-۱-۲- مدار سوخت و هوا و اجزای آن

۳-۱-۲-۱- تعریف سوخت و انواع آن

۳-۱-۲-۲- ارزش حرارتی

۳-۱-۲-۳- احتراق و تعریف آن

۳-۱-۲-۴- محصولات احتراق

۳-۱-۲-۵- راندمان احتراق

۳-۲- مشعل ها و انواع آنها

۳-۲-۱- مشعل های تبخیری

۳-۲-۲- مشعل های پودر کننده

۳-۲-۳- مشعل های گریز از مرکز

۳-۳- بازده حرارتی دیگ های بخار

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

۴-۱- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

۴-۲- شستشوی دیگ های بخار

۴-۳- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار

۴-۳-۱- روش دستی

۴-۳-۲- روش کاتدیک

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

۵-۱- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی

۵-۲- راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

۵-۲-۱- بازدیدهای قبل از راه اندازی

۵-۲-۲- پرکردن دیگ های بخار

۵-۲-۳- سیستم کنترل وزش دیگ بخار

۵-۲-۴- مشعل های سوخت سبک ( آتش زا )

۵-۲-۵- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی

۵-۲-۶- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد

۵-۲-۷- خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی

۵-۲-۸- خواباندن اضطراری واحد

۵-۲-۹- راه اندازی دیگ های بخار گازسوز

۵-۲-۱۰- خواباندن دیگ بخار گازسوز

فصل ششم : کنترل و بازرسی دیگ های بخار

۶-۱- کنترل دیگ های بخار

۶-۱-۱- کنترل فشار

۶-۱-۲- کنترل درجه حرارت بخار

۶-۱-۳- کنترل سوخت و هوا

۶-۱-۴- کنترل آب تغذیه

۶-۲- بازرسی اساسی سالیانه دیگ های بخار

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار

۷-۱- طراحی دیگ های بخار

۷-۲- نحوه ساخت دیگ های بخار

۷-۳- مراحل ساخت دیگ های چدنی شرکت ایرفو

۷-۳-۱- تهیه مواد اولیه

۷-۳-۲- تایید مواد اولیه توسط کارشناسان

۷-۳-۳- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تایید مواد اولیه

۷-۳-۴- انبار و توزیع مواد

۷-۳-۵- آزمایشگاه و کنترل آنالیز ذوب

۷-۳-۶- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی

۷-۳-۷- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها

۷-۳-۸- ورقکاری و نقاشی

۷-۳-۹- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تکمیلی

۷-۳-۱۰- تست هیدرواستاتیک پره ها

۷-۳-۱۱- ماشینکاری پره ها و مونتاژ

۷-۳-۱۲- بسته بندی و تحویل به انبار

۷-۳-۱۳- تحویل دیگ چدنی به مصرف کننده

۷-۳-۱۴- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شرکت ایرفو

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

۸-۱- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال

۸-۱-۱- نگهداری دیگ بخار به روش خشک

۸-۱-۲- نگهداری دیگ بخار به روش تر

۸-۲- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار

۸-۳- رفع عیوب در دیگ های بخار

منابع و مراجع

 

پاسخ دهید