پایان نامه تأثیر کولرهای گازی اینورتر بر روی تجهیزات شبکه

پایان نامه  تأثیر کولرهای گازی اینورتر بر روی تجهیزات شبکه

تعداد صفحات: 71

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 200000 تومان

تعداد نمایش: 783 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 فوریه 2020

به روز رسانی در: 20 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه تأثیر کولرهای گازی اینورتر بر روی تجهیزات شبکه

چکیده :
ازآنجاکه سیستم‌های تهویه مطبوع اسپلیت در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه قرارگرفته و در مصارف گوناگون مسکونی، اداری و تجاری مورداستفاده وسیع قرار می‌گیرند و از سوی دیگر پیشرفت دنیای الکترونیک صنعتی که به کمک کنترل و بهینه‌سازی این بخش آمده همه و همه باعث می‌شود تا توجه به مسئله بررسی تأثیر این کولرها بر روی کیفیت توان و تجهیزات شبکه مورد اهمیت قرار گیرد.
ازجمله اقدامات که در این مورد می‌توان انجام داد اندازه‌گیری هارمونیک جریان اسپلیت های اینورتر و بررسی تأثیر آن روی تجهیزات شبکه و همچنین کیفیت توان می‌باشد.در سال‌های اخیر استفاده از کولرهای اینورتر به‌جای اسپلیت های معمولی متداول شده است. اما مطالعات لازم ازنظر فنی و اقتصادی و تأثیر آن بر کیفیت توان الکتریکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته است.
همچنین پارامتر های الکتریکی این کولرها از نظر ضریب توان و هارمونیک جریان تولیدی، و همچنین تأثیر آن بر هارمونیک‌های ولتاژ شبکه در این کولرها می‌تواند به‌عنوان یک موضوع مهم موردبررسی قرار گیرد.در این پایان‌نامه به معرفی کیفیت توان، عوامل تأثیر گذار بر روی آن، کولرهای گازی و انواع آن و همچنین بررسی پارامترهای کولرهای اینورتر از طریق انجام کارهای آزمایشگاهی و بررسی تأثیر این کولرها روی کیفیت توان و تجهیزات شبکه توزیع پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی : کولراسپلیت – اینورتر – هارمونیک – کیفیت توان – ضریب توان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-ضرورت تحقیق 2
1-3-اهداف تحقیق 3
1-4-روش تحقیق 3
1-5-ساختار کلی تحقیق 4
فصل دوم : انواع سیستم برودتی 5
2-1-مقدمه 6
2-2-کولرهای آبی 6
2-2-1-ساختمان کولرهای آبی 7
2-2-2-اجزاء مکانیکی کولر 8
2-2-3-اجزاء الکترومکانیکی کولر 9
2-2-4-اجزاء اصلی یک الکتروموتور 9
2-2-5-اجزاء اصلی پمپ آب 10
2-2-6-اجزاء الکتریکی کولر 10
2-2-7-مشخصات الکتریکی 11
2-2-8-توان 11
2-2-9-ولتاژ و طول عمر 11
2-3-پنکه‌ها 11
2-3-1-ساختمان پنکه‌های سقفی 12
2-3-2-مکانیسم عملکرد پنکه سقفی 12
2-3-3-مشخصات الکتریکی 13
2-4-کولرهای گازی 14
2-4-1-کاربردها 14
2-4-2-تاریخچه 14
2-4-3-نحوه کارکرد سرمایش و گرمایش در کولرهای گازی 15
2-4-4-قسمت‌های اصلی کولرگازی 17
2-4-5-مزایا و معایب 18
2-4-6-انواع کولرهای گازی بر اساس عملکرد در محیط‌های مختلف 19
2-4-6-1-کولرگازی پنجره‌ای 19
2-4-6-1-1-اجزاء تشکیل‌دهنده کولرگازی پنجره‌ای 21
2-4-6-2-نحوه عملکرد کولرگازی پنجره‌ای 24
2-4-6-3-مزایا کولرگازی پنجره‌ای 25
2-5-کولرهای گازی اسپلیت یا دوتکه 26
2-5-1-مزایا کولرگازی اسپلیت 26
2-5-2-کولرگازی اسپلیت اینورتر 27
2-5-3-اینورتر، نقش و کاربرد آن در کولرهای اسپلیت 27
2-5-4-مزایا اسپلیت های اینورتر 27
2-5-5-معایب اسپلیت های اینورتر 28
2-6-کولرگازی ایستاده یا دوتکه 28
2-7-کولرگازی پرتابل یا قابل‌حمل 28
فصل سوم : کیفیت توان الکتریکی 29
3-1-مقدمه 30
3-2-تعریف کیفیت توان 30
3-3-پدیده‌های کیفیت توان 31
3-3-1-گذراها 31
3-3-2-تغییرات ولتاژ 32
3-3-3-اعوجاج شکل موج 34
3-3-4-فلیکر 38
3-4-اثرات هارمونیک 38
3-5-بررسی اثر هارمونیک‌ها بر تجهیزات شبکه 41
3-5-1-اثر هارمونیک‌ها بر ترانسفورماتورها 42
3-5-2-اثر هارمونیک بر عملکرد رله‌ها 42
3-5-3-اثر هارمونیک بر وسایل اندازه‌گیری 45
3-6-دیگر تأثیرات هارمونیک‌ها 46
3-7-جمع‌بندی فصل 47
فصل چهارم : آزمایش های میدانی و نتایج آن‌ها 48
4-1-مقدمه 49
4-2-انجام آزمایشات میدانی 49
4-3-نتایج تجزیه و تحلیل و خروجی نهایی 51
4-4 جمع بندی فصل 52
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهاد 53
5-1-نتیجه‌گیری 54
5-2-پیشنهادات 55
مراجع 56