بررسی عوامل موثر بر نشاط دانشجویان و تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی

بررسی عوامل موثر بر نشاط دانشجویان و تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1171 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شادی دانشجویان دانشگاه ……… و شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برآن است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل ۱۴۶۴ نفر دانشجویی که درنیمسال اول سال تحصیلی۹۵-۹۴، در دانشکده‌های مختلف مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری ۲۱۸ نفر می‌باشد که بر اساس روش تصادفی طبقه‌ای و ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه ۲۹ سؤالی سنجش شادی آکسفورد با پایایی ۸۹/۰بر مبنای آلفای کرانباخ استفاده شده است.

فصل اول
«کلیات تحقیق»
۱-۱-طرح مسئله    ۳
۲-۱-پیشینه تحقیق    ۴
۲-۱-۱- نظریه اقتصادی    ۴
۲-۱-۲-نظریه روان شناسی    ۵
۳-۱-عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان    ۶
۴-۱-پیشینه پژوهش    ۸
۶-۱-اهداف تحقیق    ۱۰
۷-۱-سؤالات تحقیق    ۱۰
۸-۱-تعاریف:    ۱۱
فصل دوم
«مبانی نظری»
۱-۲-مقدمه    ۱۳
۲-۲-ارزشیابی توصیفی    ۱۶
۲-۱-۲-رابطه عاطفی استاد و شاگرد    ۱۷
۳-۲-عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی:    ۱۸
۴-۲-عوامل مورثر در یادگیری:    ۲۱
۴-۲-۱-نظریه های هوش:    ۲۲
۴-۲-۲-اثر محیط در هوش    ۲۴
۴-۲-۳-اثر توارث بر هوش:    ۲۵
۵-۲-پیشرفت تحصیلی    ۲۹
۶-۲-داشتن تفکر و نگرش مثبت.    ۳۲
۷-۲-نقش اولیا در شادابی و نشاط    ۳۴
فصل سوم
«روش تحقیق»
۱-۳-روش تحقیق و جامعه آماری    ۳۷
۲-۳-یافته‌ها    ۳۸
فصل چهارم
«نتیجه گیری و پیشنهادات»
۱-۴-نتیجه گیری    ۴۷
۲-۴-پیشنهادات    ۴۸
منابع    ۵۰

پاسخ دهید