بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر ۱۲-۷ ساله

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر ۱۲-۷ ساله

تعداد صفحات: 112

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1536 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. ..
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه۱
بیان مسئله۴
اهمیت و ضرورت پژوهش۹
اهداف پژوهش۱۲
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی۱۷
عزت نفس در قرآن مجید۱۹
عزت نفس کلی۲۰
عزت نفس اجتماعی۲۱
عزت نفس تحصیلی۲۱
مولفه های عزت نفس۲۱
ماهیت عزت نفس۲۲
نظریات مرتبط با عزت نفس۲۳
سلامت روان۲۸
تعریف سلامت روانی۲۹
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف۳۱
اصول بهداشت روانی۳۳
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی۳۵
عوامل موثر درتامین سلامت روانی۳۷
نقش خانواده درتامین سلامت روانی۳۷
نظریات مرتبط با سلامت روانی۳۸
بهزیستی روانشناختی۴۴
عقب ماندگی ذهنی ۴۸
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر۴۹
ویژگیهای کودک استثنایی۴۹
نیازهای والدین کودکان استثنایی۵۰
احساسات والدین کودکان استثنایی۵۰
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع۶۲
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ۷۳
جامعه آماری ۷۳
نمونه و روش نمونه گیری۷۳
ابزار پژوهش۷۳
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی۷۴
پرسشنامه عزت نفس۷۵
پرسشنامه سلامت روانی۷۵
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها۷۹
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها۸۱
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن۸۲
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات۸۳
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل۸۴
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد۸۵
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق۸۶
فرضیه اول۹۱
فرضیه دوم۹۲
فرضیه سوم۹۳
فرضیه چهارم۹۴
فرضیه پنجم۹۵
فرضیه ششم۹۶
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش۱۰۲
بحث و نتیجه گیری۱۰۳
محدودیت های تحقیق۱۰۷
پیشنهادهای تحقیق۱۰۸
فهرست منابع و ماخذ۱۰۹
ضمائم۱۱۲

پاسخ دهید