بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی

تعداد صفحات: 60

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1081 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

شیوه های تنظیم عواطف و برقراری ارتباط با دیگران در افراد متفاوت است . نظریه دلبستگی این تفاوت های فردی را در کودکان و بزرگسالان تبیین می کند. بالبی مدعی شد که پاسخ گویی والدین به نشانه های رفتاری دلبستگی کودک و در دسترس بودن آن ها در موقعیت های استرس زا ، پایگاهی امن برای کودک فراهم می سازد که براساس آن انتظارات ولی از محیط سازماندهی می شود. اینسورت ، بلهار ، واترز و وال با این فرض که سبک های دلبستگی محصول تجربه های کودک از رابطه کودک – مادر هستند ، به مشاهده رفتار کودکان در آزمایش موقعیت ناآشنا پرداختند و سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی ، و دو سوگرا را متمایز کردند اینسورت و همکاران معتقدند که سبکهای دلبستگی ، انتظارات کودک را در مورد این که آیا مادر (مراقب ) از نظر عاطفی دسترس پذیر و پاسخگو هست یا نه شکل می دهند و تعیین می کنند که آیا خود ، ارزش عشق و محبت دارد یا نه.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (کلیات)
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه ها
فصل دوم (پیشینه)
پیوستگی به عنوان نقش پذیری(درکودکان)
مبنای نظری دلبستگی
اساس زیستی نظریه دلبستگی
تعریف دلبستگی
هدف بالبی
نظریه دلبستگی
اهمیت نظریه دلبستگی
مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی
حساسیت و کیفیت دلبستگی
نظام دلبستگی
مدل های فعال ساز درونی
نظام کاووشی
دلبستگی و کاوشش در سراسر چرخه زندگی
اهمیت رفتار حساس
ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر
نظریه روان تحلیلگری
نظریه رفتار گرایی
نظریه کردار شناسی
پژوهش های هارلو
علایم دلبستگی
تداوم الگوهای دلبستگی
چهارچوب تکاملی نظریه دلبستگی
مراحل دلبستگی
ارزیابی دلبستگی و انواع آن
شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان
طبقه بندی کیفیت دلبستگی
عوامل موثر بر دلبستگی ایمن
سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی
دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد
سبک های دلبستگی و نوجوانی
دلبستگی در بزرگسالی
سبک دلبستگی و تحول در گستره حیات
منبع کنترل و یادگیری اجتماعی
مفاهیم اساسی وپایه ای نظریه راتر
ارتباط منبع کنترل و سبک های اسنادی
فصل سوم (روش پژوهش)
جامعه آماری ونمونه
فصل چهارم (یافته های تحقیق)
فصل پنجم (نتایج)
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
منابع
فهرست جداول و نمودارها
پیوست (پرسشنامه سبک های دلبستگی، آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل، کلید آزمون منبع کنترل)

 

 

پاسخ دهید