بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 990 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. بدین منظور، به طور تصادفی ساده ۸۰ نفر از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴  انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر  پرسشنامه های سلامت روان گلدبرگ، مهارت های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ بود که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 20 و آزمون  ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (۰۵/۰>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و مهارت های اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین اعتیاد به اینترنت دانشجویان و فاکتورهای اختلال در کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی رابطه معنی دار و مثبت بدست آمد. در نهایت، بین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور و علائم جسمانی رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید. بنابراین، از نتایج این پژوهش چنین استنباط می گردد که سلامت روان می تواند تحت تاثیر اعتیاد به اینترنت قرار گیرد و در مواردی که اختلالاتی در سلامت روان افراد وجود دارد، برای مداوا و یا اصلاح آن می توان علاوه بر سایر عوامل تاثیرگذار به میزان اعتیاد به اینترنت فرد نیز توجه نمود.

در ۵ فصل بهمراه پرسشنامه

کلیات پژوهش

مبانی نظری پژوهش

روش تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

پاسخ دهید