بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

تعداد صفحات: 125

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1059 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
ما درعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.
هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری….
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۱۰
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق ۱۲
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۱۷
۲-۴-۱ اهداف فرعی ۱۷
۵-۱ سوالات تحقیق ۱۷
۱-۵-۱ سوال اصلی ۱۷
۲-۵-۱ سئوالات فرعی ۱۷
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق ۱۷
۷-۱ متغیر های تحقیق ۱۸
۱-۷-۱ متغیر مستقل ۱۸
۲-۷-۱- متغیر وابسته ۱۸
۸-۱ تعریف عملیاتی متغیر ها ۱۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه : ۲۳
۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها ۲۴
۱-۱-۲ شرایط تصمیم مدیران ۲۴
۲-۱-۲ تئوری های تصمیم گیری ۲۵
۳-۱-۲ تئوری کلاسیک تصمیم گیری ۲۵
۴-۱-۲ تئوری رفتاری تصمیم گیری ۲۵
۵-۱-۲ بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته ۲۶
۶-۱-۲ یابندگی قضاوتی ۲۶
۷-۱-۲ قاطعیت در تصمیم گیری ۲۶
۸-۱-۲ استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری ۲۷
۹-۱-۲ تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی ۲۷
۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است : ۲۷
۱-۲-۲ آغاز بکار گیری فناوری های اداری ۲۸
۲-۲-۲ سیر تکامل فناوری اداری ۲۹
۳-۲-۲ دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه ۳۰
۴-۲-۲ دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ۳۰
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات ۳۱
۴-۲ روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی ۳۳
۵-۲ چرخه حیات سیستم ۳۴
۶-۲ اطلاعات ۳۵
۷-۲ اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی ۳۷
۸-۲ سیستمهای اطلاعاتی ۳۸
۹-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۳۹
۱۰-۲ کاربرد مدیریت ۴۱
۱۱-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۴۱
۲-۱۲-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیری ۴۱
۳-۱۲-۲ افزایش سرعت در شناسائی مسائل ۴۲
۱۳-۲ طرح ریزی سازمان ۴۲
۱-۱۳-۲ کاهش ارتقاع هرم سازمان ۴۲
۲-۱۳-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۴۳
۳-۱۳-۲ بهبود هماهنگی ۴۳
۴-۱۳-۲ شرح دقیق تری از وظایف ۴۳
۵-۱۳-۲ افزایش کارکنان متخصص ۴۴
۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ۴۴
۲-۱۴-۲ تحلیل گر سیستم ها ۴۷
۳-۱۴-۲ مدیران پایگاه داده ( DBAS ) ۴۷
۴-۱۴-۲ متخصصان شبکه ۴۸
۵-۱۴-۲ برنامه نویس ها ۴۹
۶-۱۴-۲ اپراتور ها ۵۰
۱۵-۲ کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور ۵۰
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ۵۳
۱۷-۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) ۵۴
۱۸-۲ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS ) ۵۵
۱۹-۲ سیستم های اطلاعات سازمانی ۵۵
۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی ۵۵
۲۱-۲ سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS ) ۵۶
۱-۲۱-۲ سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت ۵۶
۲۲-۲ سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) ۵۶
۱-۲۲-۲ ویژگی های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از: ۵۷
۲-۲۲-۲ بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۵۷
۲۳-۲ سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS ) ۵۸
۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ( TPS ) ۵۸
۲-۲۴-۲ سیستم پردازشی تعاملات ( TPS ) ۵۸
۲۵-۲ هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم ۵۹
۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS ) ۶۴
۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی ( KWS ) ۶۴
۲۸-۲ سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ( ESS ) ۶۵
۲۹-۲ سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS ) از منظری دیگر ۶۶
۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت ۶۶
۱-۳۰-۲ گزارشات برنامه ای ۶۶
۲-۳۰-۲ گزارشات در خواستی ۶۷
۳-۳۰-۲ گزارشات استثنایی ( خاص ) ۶۷
۴-۳۰-۲ گزارشات تفصیلی ۶۷
۵-۳۰-۲ گزارشات شخص ۶۷
۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد ۶۸
۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ۶۸
۳۳-۲ طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها ۶۹
۱-۳۳-۲ سیستم های پردازش تعامل ۶۹
۲-۳۳-۲ سیستم های گزارشات مدیریت ۶۹
۳-۳۳-۲ سیستم کارکنان دانش ۶۹
۴-۳۳-۲ سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری ۶۹
۵-۳۳-۲ سیستمهای اتوماسیون اداری ۶۹
۶-۳۳-۲سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ۶۹
۷-۳۳-۲ سیستمهای خبره ۶۹
۸-۳۳-۲ سیستمهای پشتیبانی تصمیمات گروهی ۷۰
۳۴-۲ اتوماسیون اداری ۷۰
۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری ۷۰
۱-۳۵-۲ مزایای مستقیم ۷۱
۲-۳۵-۲ مزایای غیر مستقیم ۷۱
۳-۳۵-۲ معایب سیستم اتوماسیون اداری : ۷۱
۳۶-۲ ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری ۷۲
۳۷-۲ بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری ۷۳
۳۸-۲ مجموعه نرم فزار های اتوماسیون ۷۴
۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ ۷۵
۴۰-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ۷۷
۴۱-۲ نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۷۸
۱-۴۱-۲ سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) ۷۸
۲-۴۱-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS ) ۷۸
۳-۴۱-۲ سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی ( TPS ) ۷۸
۴-۴۱-۲ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS ) ۷۹
۵-۴۱-۲ سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS ) ۷۹
۶-۴۱-۲ سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES ) ۷۹
۴۲-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) ۸۰
۱-۴۲-۲ جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۸۲
۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ۸۳
۴۴-۲خودکارسازی ۸۴
۴۵-۲ضرورت تفکر برای آینده ۸۵
۴۶-۲بهبود کار و اتوماسیون ۸۶
۴۷-۲تحقق دولت الکترونیک در ایران ۸۹
۴۸-۲اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۸۹
۴۹-۲اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۹۰
۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ۹۱
۵۱-۲- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۹۱
۱-۵۱-۲ پایان نامه اول ۹۲
۲-۵۱-۲ پایان نامه دوم ۹۳
فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه ۹۶
۲-۳ روش تحقیق ۹۷
۱-۲-۳ در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : ۹۸
۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ۹۸
۴-۳ نمونه و نمونه گیری ۹۹
۵-۳ بر آورد حجم نمونه ۹۹
۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۹۹
۱-۶-۳ مصاحبه ۹۹
۸-۳ چگونگی طراحی مدل ۹۹
۹-۳ روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) ۱۰۱
۱-۹-۳ روایی / اعتبار ۱۰۱
۱-۹-۳ پایایی ۱۰۲
۱۰-۳ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه ۱۰۵
۲-۴ داده ۱۰۶
۳-۴ اطلاعات ۱۰۶
۱-۳-۴ منابع تغذیه اطلاعات ۱۰۶
۴-۴ سیستم های پردازش ۱۰۸
۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۸
۶-۴ جامعه آماری تحقیق ۱۰۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۱۸
۱-۵ نتایج تحقیق : ۱۱۹
۲- ۵ پیشنهادات : ۱۲۰
۳-۵پیشنهادات ۱۲۰
۴-۵: محدودیتها ۱۲۱
۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری : ۱۲۱
منابع فارسی: ۱۲۲
منابع انگلیسی ۱۲۵

پاسخ دهید