استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

تعداد صفحات: 65

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1663 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده :
امروزه با گسترش روند خصوصی سازی ، نگاه دقیق به حوادث از جایگاه خاصی برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشی از چیدمان و طراحی سیستم و ادوات به کار برده شده است ، بلکه مسائلی نظیر نصب ، نگهداری و تعمیرات را نیز در بر می گیرد. در این راستا ، تجزیه و تحلیل حوادث به منظور دست یافتن به مراحل ایمن تر و با قابلیت اطمینان بالاتر از جایگاه خاصی برخوردار است ریسک خطرات یکی از نشانگرها برای درک و نمایش خطرات و اولویت بندی آنها و تجزیه و تحلیل حوادث است . امروزه ارزیابی ریسک با روش ها و متدلوژی های متفاوتی ارائه می شود که هر یک به نحوی پیچیدگی داشته یا به صورتی ساده انگارانه با مسائل برخورد می کند .
فصل اول : کلیات
۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع:    ۱
۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه    ۲
۳-۱ اهداف :    ۳
۴-۱ محدوده کاربرد:    ۳
۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method)    ۳
۶-۱ نتایج : (Results)    ۴
۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion)    ۴
فصل دوم : مروری بر FMEA:
۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟    ۶
۲-۲ گسترش استفاده از FMEA:    ۷
۳-۲ مراحل تهیه FMEA    ۸
۴-۲ فواید اجرای FMEA :    ۸
۵-۲ مراحل اجراء FMEA:    ۹
۶-۲ اهداف اجرائی FMEA:    ۱۰
۷-۲  دلایل اجرا FMEA:    ۱۰
۸-۲  زمان اجرا FMEA:    ۱۱
۲-۲ چارت  مسیر بهبود مستمر    ۱۲
۲-۸-۲  مدت زمان اجرایFMEA:    ۱۳
۳-۸-۲  زمان پایان FMEA :    ۱۴
۹-۲  بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم    ۱۴
۱۰-۲ مقدمات انجام تجزیه و تحلیل عوامل شکست:    ۱۷
۱۱-۲ چگونگی انجام دادن انواع تجزیه و تحلیلها:    ۲۱
۱۲-۲ انواع FMEA  :    ۲۲
۱۳-۲ انواع تجزیه و تحلیل شکست در بحث ایمنی:    ۲۴
۱۴-۲ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طراحی محصول FMEA  Design    ۲۵
۱۵-۲  تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند   Process FMEA    ۲۸
فصل سوم : مطالعه موردی
۱-۳  تعریف واژه ها :    ۳۳
۲-۳ روش کار    ۳۴
۳-۳ شرح عملیات :    ۳۴
۴-۳ نتایج    ۴۱
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۱-۴  بحث    ۶۰
۲-۴ پیشنهادات:    ۶۲
منابع و مآخذ :    ۶۳

پاسخ دهید