پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT ) در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری

پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT ) در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری

تعداد صفحات: 21

نوع فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 991 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آوریل 2017

به روز رسانی در: 30 آوریل 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT ) در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری
روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT   ) در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری
جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری
جامعه اصلی این پژوهش شامل کلیه اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و واحد کرمانشاه است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 به کار اشتغال داشته اند . این تعداد شامل 240 نفر اساتید دانشگاه آزاد رودهن و 140 نفر  اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. حجم آزمودنیها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، 1381 ، ص 278 )  مشخص شد و در نتیجه از جامعه 240 نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن 140 نفر و از جامعه 140 نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه 110 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد نظر بود .

سوالات تحقیق
1- آیا استفاده از روشهای جدید تدریس به عنوان یکی از روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
2- آیا استفاده از روش online به عنوان یکی از روشهای بکارگیری مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
3- آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
4- آیا استفاده از روشهای جدید پژوهش به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
5- آیا استفاده از روشهای جدید ارزشیابی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
6- آیا بکارگیری روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی یادگیری دانشجویان موثر است  ؟
7- آیا بین نظرات اساتید دانشگاه آزاد واحد رودهن و اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه جهت بکارگیری روشهای آموزش مجازی تفاوت وجود دارد؟

فهرست مطالب
جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
ابزار تحقیق و روش سنجش متغیرها
تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق
جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری
روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش
نتایج تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها و مشکلات

در قالب 21 اسلاید مصور جهت ارائه کلاسی