پاورپوینت بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: 30

نوع فایل: پاورپوینت

دسته بندی: - -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1290 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 1 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد ۱۷۶ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه¬های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی¬های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی¬های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند

شامل:
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
مبانی نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
فرضیه ی پژوهش
روش تحقیق
نتایج فرضیه ها
نتیجه گیری
منابع
سپاسگزاری

مناسب برای سمینار و روش تحقیق رشته ی ارشد و کارشناسی (حسابداری و مدیریت)

پاسخ دهید