نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

تعداد صفحات: 80

نوع فایل: DOCX

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 1400 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی
(نظامی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ)
بخشی از چکیده:
در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول کلیاتی درباره نیایش و معنای لغوی واصطلاحی آن و معادل و مترادف های دیگر آن بیان شده است. در بخش دوم سعی کرده ایم انواع یا شیوه های مناجات را در ادیان آسمانی بزرگ بررسی و تا حدودی مقایسه نماییم و بعد به مهم ترین شیوه های مناجات در دین اسلام بپردازیم. بخش سوم به نوع ادبی مناجات در ادبیات فارسی دری به طور کلی و در شعر سبک عراقی به طور جزئی پرداخته ایم. شیوه ها و محتواهای عمده مناجات ها در این نوع تقسیم بندی شده و اشکال آن استخراج شده است. بخش چهارم به بررسی جزئی و موشکافانه انواع نیایش در شعر شاعران این دوره اختصاص یافته است. شاعران برگزیده به ترتیب تاریخی هر کدام یک قسمت را به خود اختصاص داده اند. نخستین شاعر نظامی است که نیایش هایش بیشتر جنبه زاهدانه دارد و در مخزن الاسرار بیشتر از مثنوی های دیگر خود مناجات کرده است. در مثنوی های دیگر نیایش ها بیشتر در آغاز یا پایان مثنوی هاست. عطار اولین شاعر عارف این مجموعه است و مناجاتهایش ویژگی عارفانه دارد. مناجات های عطار در لابلای مثنوی هایش پراکنده است و گاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصیت های داستان هایش نقل شده اند. بی پروایی و جسارت و صمیمیتی که در این مناجات ها وجود دارد به آنها عمق خاصی بخشیده است. مولوی بدون تردید بهترین و نغزترین مناجاتهای ادبیات فارسی را در مثنوی و غزلیات خود آورده است. نگاه برخاسته از وحدت وجود او باعث می شود که در جاهایی که حتی با شمس یا دیگر مظاهر حق هم راز و نیاز می کند، رنگ اسمانی و منزهی به نیایش هایش می دهد. مناجات های مثنوی بسیار زیاد و عمیق هستند و انواع لایه های گفتگوی صمیمانه و خالصانه را با معبود شامل می شوند. سعدی بیشتر با نگاه زاهدانه نیایش می کند گرچه در جاهایی رنگ عارفانه به آن می زند. نیایش هایش سعدی در بوستان در ابتدا و انتهای کتاب بیشتر است، سعدی چند قصیده کامل را نیز به مناجات اختصاص داده است. مناجات های حافظ در بین این شاعران از همه کمتر است و شاید آن هم به دلیل کاربرد خاص غزل در شعر حافظ باشد و نگاه انتقادی تندی که به شرایط جامعه خود دارد. نیایش های حافظ بیشتر پراکنده و به صورت تک بیت هایی درخشان در لابلای غزل هاست.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول (نیایش و ستایش)
نیایش، ستایش و مترادفات آنها
اقسام نیایش
محتوا و مضمون نیایش
ستایش و نیایش در قرآن
نیایش از دیدگاه دانشمندان و متفکران
دین
بخش دوم (دین اسلام و نیایش)
نیایش در دین اسلام
نماز
پرستش
محتوای پرستش
عبادت
توحید در عبادت
انگیزه عبادت
نیاز انسان به نیایش
دعا ها و نیایش ها
نیایش در قرآن
اصول اسلام
نیایش و مناجات در قرآن
آداب و شرایط برگفته از آیه قرآن
نیایش پیامبران الهی
تاثیر دعای مومن
اصلی ترین منظور دعا
توجه به صفات خدا در نیایش
صفات خداوند
آداب دعا و نیایش
بخش سوم (نیایش در شعر شاعران سبک عراقی)
طریقه شعر خراسانی و عراقی
پیشینه نیایش های منظوم فارسی
نوع ادبی مناجات
عواطف حاکم بر نیایش ها
نماز و نیایش در اشعار شاعران
درخواست در نیایش شاعران
انواع درخواست ها
بخش چهارم (بررسی نیایش شاعران برگزیده)
فصل اول: نظامی
فصل دوم: عطار
فصل سوم: مولوی
فصل چهارم: سعدی
فصل پنجم: حافظ
فهرست منابع