نمودارهای تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین

نمودارهای تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 1570 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 ژوئن 2018

به روز رسانی در: 13 ژوئن 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نمودارهای تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین
نمودار usecase سطح صفر با متدها
نمودار usecase سطح یک عضویت با متدها
نمودار usecase سطح یک امانت کتاب با متدها
نمودار usecase سطح یک تمدید کتاب با متدها
نمودار usecase سطح یک برگشت کتاب با متدها
نمودار Activityعضویت از دید کاربر
نمودار Activityامانت کتاب از دید کاربر
نمودار Activityبرگشت کتاب از دید کاربر
نمودار Activity تمدید کتاب از دید کاربر
نمودار Activity از دید من وب
نمودار Class
نمودار Sequence عضویت کتاب
نمودار Sequence امانت کتاب
نمودار Sequence برگشت کتاب از دید کاربر
نمودار Sequence تمدید کتاب از دید کاربر